مرگ ، مردن آدمها نیست | We do not die

Radio Zaraban | رادیو ضربان
Radio Zaraban | رادیو ضربان
مرگ ، مردن آدمها نیست | We do not die
/

این روزها همه مون خبر های بدمیشنویم … دوست و آشنا و دورو نزدیک ……..

به همین راحتی آدمها میرن…..

میرن … مادیگه نمیبینمشون ، دلمونم تنگ میشه …..اماما اینور وایسادیم …. اونا رفتن اون طرف ..

این طرف چی مبینه …اونایی که اونطرفن چی میبینن…

میخوام با یک خاطره شروع کنم .

مرگ تازه شروع ماجراست ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *