طلاق توافقی است که به شما ربطی ندارد | Divorce has nothing to do with others

Radio Zaraban | رادیو ضربان
Radio Zaraban | رادیو ضربان
طلاق توافقی است که به شما ربطی ندارد | Divorce has nothing to do with others
/

دو تا خشکی رودریا از هم جدا میکنه …. دریاییی جدا شیم ….

دریا اگرهم طوفانی بشه …. باز هم دریاست …. دلش بزرگه ….به دل نمیگیره از بس که بزرگه ….

آبی دریا رنگ آرامشه …

اگرهم میخوایید جدا بشید مثل دریا دلتون بزرگ باشه …….

#طلاق

#جدایی #کرونا #دخالت #خانواده

جدایی دو نفر به هیچ کس ربطی ندارد ، حتی شما دوست و خانواده عزیز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *