شب زایش مهر ، مهر بورزیم به یلدا | یلدا مبارک

Radio Zaraban | رادیو ضربان
Radio Zaraban | رادیو ضربان
شب زایش مهر ، مهر بورزیم به یلدا | یلدا مبارک
/

ما ایرانی‌ها همیشه به دنبال بهانه‌برای دید و بازدید و کنارهم‌بودنیم . توی جشن ها و عید ها د دوست داریملحظات شاد خودمون رو با فامیل ودوستامون شریک بشیم

شب یلدا یکی از همین جشن‌هاست و سال‌های ساله که خانواده‌های ایرانی را دور هم جمع می‌کنه.

رسم و رسوم این شب، سفره‌های پُر‌رنگ‌و‌لعاب ، شعرخوانی و دورهمیه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *