زباله ات را پشت در بگذار | Take out the garbage

Radio Zaraban | رادیو ضربان
Radio Zaraban | رادیو ضربان
زباله ات را پشت در بگذار | Take out the garbage
/

حتما شده براتون که به کسی زنگ زدید و اون فرد به شما بگه په جالب که همین الان داشتم بهت فکر میکردم …. ؟شما درست همون لحظه که داشتید شماره اش رومیگرفتید .. انرژی تون رو به سمت اون آدم هدایت کردید … احساس و ذهن شما به سمت اون فرد حرکت کرده قبل از تماس ما بهش رسیده …

عجیبه نه ؟ولی جالبه و حقیقت داره

#دوبروی

#قانون

#قانون_دوبروی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *