راز سوم آرامش

از کوزه همان برون تراود که در اوست

سومین اپیزود از ده راز آرامش درون به موضوع شناخت هدف انسانها از به وجود آمدنشان پرداخته.

آقای وین دایر در کتاب خودش ، گفته ، انسانها برای خدمت کردن به دنیا میان و اگر این هدف رو زودتر تشخیص بدهند ، سریعتر به آرامش درونی دست پیدا میکنند.

ولی قبل از هر چیز باید در درون خودشون از محبت سرشار شوند تا بتونن به دیگران محبت کنند.

این اپیزود تقدیم میشه به تمام مادرانی که بی منت ، تمام وجود پر از عشقشون رو ، نثار فرزندانشون کردند .

1 comment on “راز سوم آرامش

  1. شهریار says:

    خیلی خوب بود. منتظر ادامه اش هستم..??

Leave a Reply

Your email address will not be published.