تو مهربان باش BE KIND

اپیزود هفتم از فصل دوم

تو مهربان باش. یادی از استاد خسرو شکیبایی . بیایید مهربانی را تمرین کنیم

Leave a Reply

Your email address will not be published.