منابع انسانی و روانشناسی صنعتی سازمانی

در گذشته، نگرش سازمان­‌ها به نیروی انسانی به مثابه یکی از عوامل تولید هم‌ردیف با مواد اولیه و ماشین­‌آلات بود. رفته‌­رفته سازمان­ها از طریق رفع نیازهای قانونی و استخدامی پرسنل، مبادرت به اجرای کارکرد کارگزینی نموده و با ورود سطحی به مقوله انتظارات فردی نظیر رفاه کارکنان حوزه‌­ی اداری را شکل دادند. در این سیر زمانی، ساختار سازمان­‌ها و شاکله منابع انسانی طبق نظر مدیران ارشد و بدون ارزیابی جامع از جهت‌­گیری­‌های آتی سازمان، صرفاً بر اساس نیازهای مقطعی شکل می­گرفت.

امروزه با تغییر نگرش درست سازمان­‌ها به پرسنل از عامل تولید به سرمایه­ های سازمانی، واحد منابع انسانی، مسئولیت مدیریت، اجرا، یا همکاری در فعالیت­های ذیل را بر عهده دارد:

  • طراحی، اجرا و به‌­روزرسانی ساختار سازمانی
  • طراحی، اجرا و به­‌روزرسانی نظام جبران خدمت و ارزیابی عملکرد
  • طراحی ، اجرا و به‌­روزرسانی نظام شایستگی­‌های فردی
  • مدیریت فرآیند جذب و ترک
  • مدیریت آموزش
  • بهبود فضای منابع انسانی (+ بانک اطلاعات واحدی و سازمانی)
  • طراحی و اجرای زیرساخت­‌های منابع انسانی (+ اقدامات رفاهی)
  • انگیزش

Leave a Reply

Your email address will not be published.