مشاوره مالی

در دنیای امروز که اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری مدیران ارشد سازمان‌ها است، نقش اطلاعات مالی و حسابداری که به نوعی بازتابنده عملکرد سازمان در قالب درآمد‌ها و هزینه‌ها است بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

در گذشته برای واحد مالی، رویکردی منفعلانه و گذشته­‌نگر درنظر گرفته می‌­شد. براین اساس، وظیفه‌­ی اصلی این واحد، ثبت و نگهداری حساب­‌ها، و پاسخ­گویی به الزامات مراجع قانونی نظیر اداره مالیات بود و به تبع آن، الزامات مرتبط به سایر واحدهای سازمانی تحمیل می­‌شد.

امروزه نگاه به این واحد برمبنای این اصل است که سایه‌­ی تمامی تصمیمات و رویدادهای سازمان، در این واحد منعکس می‌­شود. بنابراین، این واحد حوزه ­ی وسیعی از اطلاعات را دراختیار دارد که می­‌بایست با مدیریت و پردازش موثر، امکان تصمیم­‌گیری استراتژیک براساس آنها را فراهم آورد.

تیم مشاوران مدیران ۲۱ تلاش دارند تا با استفاده از مدون‌سازی و پیاده‌سازی فرایندهای زیر، واحدهای مالی را برای نقش‌آفرینی استراتژیک در سازمان توانمند سازند:

 1. عملیات حسابداری شامل:
 • دریافت و پرداخت (خزانه­داری)
 • حساب­داری خرید
 • حساب­داری فروش
 • حساب­داری انبار
 • حساب­داری حقوق و دستمزد
 • حسابداری اموال و دارایی­های ثابت
 • گردش عملیات قراردادها
 • انبارگردانی و مشاهده عینی دارایی­های ثابت
 1. ارائه اطلاعات درون سازمانی در دو سطح:
 • سطح 1 – اطلاعات پایه‌ای شامل صورت­های مالی، نسبت­های مالی، قیمت تمام­شده و بودجه است.
 • سطح2 – شامل تفسیر حساب­ها، تجریه و تحلیل­های مالی، و ارزیابی­های اقتصادی است.
 1. ارائه اطلاعات برون سازمانی

Leave a Reply

Your email address will not be published.