استقرار نظام جامع مدیریت

مشاوره مدیریت – استقرار سیستم جامع 

پس از شناخت و عارضه یابی جامع سازمان در بخش پیشنهادات دو موضوع زیر مطرح می شود:
۱) حرکت‌ها و جهت گیری‌های کلان استراتژیک هر سازمان از قبیل تعریف کسب و کارهای جدید و بازنگری کسب و کارهای قبلی یا پروژه توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سازمان که در قالب مراحل عملیاتی تعریف می‌شود.
۲) فرایندهای سازمان که در قالب روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خاص هر واحد وظیفه‌ای تعریف می‌شود.
بسیاری از سازمان‌ها بدلیل نبود سیستم های یکپارچه و عملیاتی ، از بی‌نظمی و اتکا صرف بر مهارت‌های متغیر کارکنان رنج می برند. این در حالی است که تیم ما معتقد است روش‌ها و دستورالعمل‌های طراحی شده توسط این تیم ، این قابلیت را برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند که مدیران ارشد بتوانند با تکیه بر نظم سیستمی طراحی‌شده، سازمان خود را هدایت و کنترل کنند.

نکته کلیدی در طراحی و پیاده‌سازی این سیستم‌ها آن است که این سیستم‌ها نه تنها با هدف اخذ صرف گواهینامه‌های مدیریتی، بلکه با نگاهی جامع‌تر و عملیاتی‌تر برای تمامی واحدها، رویکردی نظام‌مند و یکپارچه را به کار می‌گیرند.

تیم مشاور ما ، سازمان را مانند بدن یک انسان می‌بیند که هر یک از واحدها به مثابه اعضای بدن در کنار یکدیگر موجب ایجاد حرکت در سازمان می‌شود که همگی نقشی دارند و نمی‌توان آن‌ها را از یکدیگر مستقل دانست.

ما با در نظرگرفتن این جهت‌گیری استراتژیک و ارتباط فرایندهای تخصصی بین واحدهای آن و با رعایت اصول استانداردهای بین‌المللی اقدام به تعریف روش اجرایی و دستورالعمل‌ها می‌کنیم.

عکس شماره 1 سیستم ها

با توجه به نگاه های جامع و متوازن مشاوران ،نسبت به تعریف و اجرای روش های اجرایی و دستورالعمل‌ها و توتال سیستم برای رسیدن سازمان به سطح اولیه توازن زیر سیستم های خود در قالب پروژه ای یکساله و مطابق با مراحل زیر طرح ریزی و اجرا می شود.
1. طرح ریزی چارت سازمانی و سازماندهی
2. تدوین روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها
3. آموزش روش‌ها و دستورالعمل‌ها
4. تصویب روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی
5. نظارت بر اجرا
در بخش چارت سازمانی و سازمان‌دهی عموماً جایگاه‌های شغلی جدیدی بر حسب نیاز سازمان ایجاد می‌شود و یا نیروهای سازمان در بین واحدهای مختلف جابجا می‌شوند.

در همین راستا مشاوران مدیریت با بهره‌گیری از آخرین شیوه‌های تخصصی جذب و آزمون‌های رفتاری با متقاضیان تصدی مشاغل مدیریتی مصاحبه نموده و آنان را برای سازمان‌ها استخدام می‌نماید. پس از استخدام این افراد، سازمان‌های تحت مشاوره ، با اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای منابع انسانی به آموزش و توانمندسازی مدیران سازمان‌ها پرداخته و با آموزش در حین فرایند از نگاه‌های استراتژیک مشاوران، بهره برده و به مدیرانی کلیدی در سازمان‌های خود تبدیل می‌شوند که نمونه‌های آن در بسیاری از شرکت‌های طرف مشاوره ما قابل مشاهده است.

الگوی کاری ما، برای اجرای مراحل فوق‌الذکر به این شکل است که مشاورین تخصصی در هر موضوع مانند بازاریابی، تولید، مالی، منابع انسانی و غیره به طور هفتگی جلساتی را با مدیران و کارشناسان واحدها تشکیل داده و به بررسی اجرای روش‌ها و ارائه راهکارهای مورد نیاز می‌پردازند.

تیم ما برای در نظرگرفتن ارتباط یکپارچه میان فرایندها و ارائه راهکارهای پایه‌ای و همه جانبه در انتهای هر هفته، جلسات داخلی در میان خود تشکیل داده و در مورد موضوعات سازمان‌های طرف مشاوره به طور مجزا به بحث و تفکر می‌پردازند تا مجدداً در هفته‌ آتی برای ارائه راهکار عملیاتی و همه‌جانبه با مدیران و کارشناسان سازمان مذکور جلسه برگزار کنند.

عکس شماره 3 سیستم ها

تیم مشاور برای پیشبرد اهداف خود لازم می‌داند برخی اصول و مبانی پایه‌ای مورد نیاز در هر واحد را تشریح کند.

بنابراین مشاوران هر واحد به موازات تدوین و نظارت بر اجرای روش‌ها و دستور‌العمل‌ها، فرایندهای کلیدی در هر واحد را راهبری می‌کنند و سازمان را برای حرکت در مسیر استراتژیک خود آماده می‌سازند.

این مجموعه برای راهبری عملیاتی مدیران میانی شرکت‌های طرف مشاور تخصص‌های متنوع و جامعی دارد که می‌توانید در بخش تخصص‌ها با آن‌ها آشنا شوید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.