آموزش فرآیند های کسب و کار به مدیران

برگزاری دوره های آموزشی

تیم مشاور ما در راستای اجرای مشاوره‌ی عملگرا و نتیجه‌مدار، سعی در اجرای دوره‌های کاربردی علم مدیریت کرده است .

برای این کار خلأ آموزش کاربردی که در حین فرایند مشاوره احساس می‌شود و برای آن دوره‌ای در موسسات علمی آموزشی مدیریت تعریف نشده تشخیص داده می‌شود

. برای راه اندازی چنین دوره‌های آموزشی گروه تحقیق و توسعه ما با ترکیب افراد دانشگاهی و اجرایی پس از مرور منابع موجود سرفصل‌های مرتبط را استخراج و محتوای آن را با لحاظ کردن شرایط بومی تدوین می‌کند.

از این دوره‌ها می‌توان به دوره آموزشی تحقیقات بازار، مدیریت فروش ، دوره‌های مدیریت انفورماتیک و رضایت شغلی اشاره کرد. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.